Azərbaycan Beynəlxalq Bankın Sahibkarlar Klubu tərəfdaşlığı ilə Françayzinq Dəstək Proqramı (FDP)

  1.  Mərkəzimiz xidmət/satış şəbəkəsini artırmaq istəyən müxtəlif sektorlardan proqrama müraciət edən sahibkarlara Françayzinq Biznes Paketin hazırlanmasında ödənişsiz məsləhət xidmətləri və seminarların təşkil edilməsi. Françayzinq Bzines Paketin model kimi tam formalaşmasında isə güzəştli şərtlərin təqdim edilməsi.  
  2. Françayzinq Biznes Paketi ilə xidmət/satış şəbəkəsini artırmaq isteyen  üzv-sahibkarların investor-françayziləri üçün Bankın Françayzinq Dəstək Kreditin təqdim edilməsi.