Fəaliyyətimiz

FRANÇAYZİNQ MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

Marketinq, Hüquq, Maliyyə-Vergi-Mühasibatlıq, İnsan Resursları

FRANÇAYZİNQ TƏDBİRLƏRİ

İxtisaslaşmış sərgi-konfrans-forum təşkili, Xaricə işgüzar səfərlər

FRANÇAYZİNQ MAARİFLƏNDİRİCİ NƏŞRLƏR

Rüblük Jurnal / bülleten / məqalələr, Françayzinq kataloqu

FRANÇAYZİNQ AKADEMİYASI

Tədris-Təlim, Seminar-Təcrübə mübadiləsi

İDXALAT- İXRACAT DƏSTƏKLƏYİCİ XİDMƏTLƏR

Gömrük, Logistika

LAYİHƏLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ DƏSTƏYİ

Güzəştli kreditlər, Maddi texniki və qrant dəstəkləri