Françayzinqlə əlaqəli bütün xidmətlərin göstərilməsi

FRANÇAYZİNQİN YARADILMASI

Tədqiqat aparmaq, konsepsiya və françayzinq paketi yaratmaq

FRANÇAYZİNQİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Mövcud françayzinqlərin təkmilləşdirilərək daha yüksək səviyyəyə gətirilməsi

FRANÇAYZİNQİN TƏŞVİQİ

Müxtəlif biznes marketinq kommunikasiya kanallarında təşviqat-təbligat işlərinin aparılması