C dəstək paketi

UĞURLU BİZNESƏ İNVESTİSİYA – RİSKSİZ QAZANC

  • MARAQLI FRANÇAYZİNQ BRENDLƏRİN ARAŞDIRILMASI VƏ İNVESTİSİYA KOSANLTİNQ XİDMƏTİ
  • YENİ BİZNESİN FRANÇAYZİNQ MODELİ İLƏ QURULMASI XİDMƏTİ
  • GÜZƏŞTLİ QİYMƏTLƏRLƏ KOMPLEKS MARKETİNQ XİDMƏTLƏRİ

Paketin üstünlükləri

  • Biznesdə investor, həm-təsisçi və idarəçi qismində iştirak etmək imkanı
  • Uğurlu və sınaqdan keçmiş biznesə investisiya yatırılması
  • Təcrübədən keçmiş şəxsi biznes
  • Uğurlu bir biznesin xidmət şəbəkəsi olmaq
  • Reklam və təlim dəstəkləri
  • Xərclərin azaldılması
  • Maliyyə alətləri / kredit və lizinq

MÜRACİƏT ET