D dəstək paketi

MƏHSUL / XİDMƏTLƏRİNİZİN SATIŞINIZA DƏSTƏK

  • A, B və C DƏSTƏK PAKET MÜŞTƏRİLƏRİNƏ MƏHSUL./XİDMƏT SATINALMALARININ TƏŞKİLİ
  • GÜZƏŞTLİ QİYMƏTLƏRLƏ KOMPLEKS MARKETİNQ XİDMƏTLƏRİ

Paketin üstünlükləri

  • Strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində məhsul/xidmətlərin (müəyyən keyfiyyət standartları və güzəştli qiyməti olmaq şərti ilə) daimi satışların olması 

MÜRACİƏT ET